Sosyal Medya’ya Verilen Önem

 

Sosyal Medya ‘ya Verilen Önem
TNS Media’nın yaptığı araştırmaya göre pazarlama departmanı yöneticileri sosyal medya platformlarını, şirket iletişimi açısından hayati derecede önemli buluyorlar.

Bir çok ülkede pazarlamadan sorumlu üst düzey yöneticiler için sosyal ağlar; şirket, marka ya da ürün pazarlaması için vazgeçilmez bir olgu haline geldi. Yöneticilerin yarıya yakını şirket iletişiminin üst düzey yönetim tarafından izlenmesi ve önemli kaynakların yerinin belirlenmesi gerektiğine inanıyor.

Araştırma sonuçlarına göre şirketler sosyal medya platformlarını oldukça ciddiye alıyorlar. Ayrıca şirket yöneticilerinin yüzde 95’i sosyal medya platformlarının önümüzdeki 5 yıl içersinde büyüyeceği konusunda hem fikir.

Araştırmaya katılan yöneticilere sosyal medya platformlarının hangi amaç için kullandıkları sorulunca, yüzde 37’lik bir kesim tüketici görüşü almak için, yüzde 21’lik bir kesim marka farkındalığı yaratmak için, yüzde 21’lik bir kesim ise müşteri bağlılığını artırmak için sosyal medyayı kullandıklarını belirttiler.

Herşey Sosyal Medya önemlidir, demekler, veya birkaç kampanya yapmakla bitmiyor. Sosyal Medya Stratejilerini entegre olarak tasarlayıp, hedeflerini tayin edip, bütüncül bir proje yönetimi kapsamında ele almak gerekiyor.

Bir cevap yazın