Digital Age

İnsan Odaklı Pazarlama İletişimi

İnsan Odaklı Pazarlama İletişimi, iHumanization; pazarlama dünyasının yeni nesil iletişim anlayışında markaların daha gerçekçi, daha  insani özelliklerle donanması, bu donanım doğrultusunda pazarlama iletişimi yapması bekleniyor. Yeni nesil tüketici nezdinde her marka mükemmel olmak zorunda değil. Markalar da hata yapabilir. Burada önemli olan unsur, hata yapsa bile bir insan gibi bunu kabul edebilmesi ve organik samimiyet sağlayabilmesi. Bu samimiyet düzeyi sağlandığında yeni tüketici dünyasında başarılı bir pazarlama iletişimi sağlanıyor.

Sunum dosyasına da buradan erişebilirsiniz.

Vira 2014!

2014 Interaktif Pazarlama Trendleri üzerine Digital Age Röportaj

Farklı iletişim kanallarında 2013 yılını özetleyen kolaj videolara ek olarak; 2013 yılının en güzeli, en yükseleni, en kazananı ve en havalı mekânları gibi haberler algı radarımızın içerisine her zaman olduğu gibi girmeye başladı. Sürekli olarak yapılan tahminlerin dağılımına baktığımızda tahminlerin daha önceki yıllarla mükerrer bir eğilim sergilediğini görüyoruz.

Coca-Cola Türkiye İnteraktif Pazarlama Müdürü Yüce Zerey Digital Age Almanak sayısında ‘Vira 2014!’ yazısında 2014 öngörülerine yer verdi.

Social Currency

Hem global düzlemde hem de Türkiye özelinde dijital mecralarda yapılan tüm eylemlerin ölçümlenmesi ve getirileri üzerine sohbet edilmesi, strateji belirlenmesi, aksiyon alınması ciddi ilgi görüyor. “Şu kadar ‘takipçim’ var, bu kadar ‘engagement’ım var, bu kadar ‘klout’ skorum var, senden iyiyim. Ne kadar takipçin var? Sosyal medyada gücüm daha fazla” gibi söylem ve içgörülerin adreslendiği Social Currency uygulamalarını ve/veya yaklaşımlarını, 2014’te daha fazla deneyimleyeceğiz. Daha önce münferit olarak gözlemlediğimiz bu uygulama ve/veya yaklaşımların, 2014 yılında markalara eklemlenmiş versiyonları ile karşılaşma olasılığımız daha kuvvetle muhtemel.

Digital Massification

Türkiye özelinde, bu zamana kadar interaktif mecralarda yapılan pazarlama ve iletişim faaliyetlerini değerlendirdiğimizde, yapılan çalışmaların ‘mass’ denilen genel kitlenin tamamına veya anlamlı çoğunluğuna ulaşmadığını gözlemliyoruz. Mevcut durumda interaktif pazarlama faaliyetleri, marka hedefleri doğrultusunda konvansiyonel mecralara tamamlayıcı öğe olarak destek verirken; 2014 yılında odağın daha fazla ‘mass’ penetrasyonu olacağı ve interaktif mecraların rolünün tamamlayıcılıktan ziyade daha merkez bir rol olacağı aşikâr. Türkiye için zaten TV konumuna gelmiş olan Facebook bu konuda öncü olurken, Twitter da artık ‘mass’ a erişim açısından anlamlı derece potaya girmiş durumda.

Content Curation and Aggregation

Mevcut durumda deneyimlediğimiz algı/bilgi bombardımanında, bize nefes aldırabilecek her türlü uygulama / yaklaşım ziyadesiyle ilgi görüyor. Hayatımızın akışına organik olarak entegre olmuş farklı bilgi kaynaklarından gelen; blog yazıları, haberler, sosyal medya paylaşımları, edergiler, e-kitaplar, raporlar, infografikler, videolar, görseller gibi bilgileri bizim için derleyip, toplayıp, bize hap gibi sunan uygulama (IFTTT) ve yaklaşımlar, 2014’te daha fazla ön plana çıkacak.

OFF = ON Dynamic Storytelling

Farklı dillerde kendi halinde birkaç kelimenin bir araya gelerek ortaya çıkardığı enerji, yüzyıllardır insanoğlunun, kendi gerçekliğinden kurtulup, özgür ve farklı dünyalara yelken açmasını sağlıyor. Kuru söz, tanım, deneyim akılda kalır mı? Bir kulaktan girer diğerinden çıkar. Konvansiyonel mecralar ile interaktif mecraların birbirine daha fazla yakınsaması ile birlikte hikâye anlatımı daha dinamik oldu. Twitter’da başlayan bir hikaye TV’de dizide devam edip, hikayenin TV’de görmediğimiz versiyonu online mecralarda devam edip bir aktivasyona bağlanabiliyor. Bağlantı noktalarının çeşitliliği, doğru kurgulandığında hikâyenin akışkanlığını ve dinamikliğini sağlıyor. Dolayısıyla pazarlama iletişiminde yeni bir boyutu deneyimlediğimizin gönüllü kanıtı oluyor

Pazarlama’nın Temellerine Dönüş

Pazarlama’nın Temellerine Dönüş

24 Ekim 2013 Perşembe günü Digital Age 2013 Summit kapsamında iMarketing: Back 2 Basics sunumununda  genel olarak pazarlama iletişiminin en önemli bileşenlerinden biri olan hedef kitleyi, daha kolay anlayabilmek için hedef kitlenin matematiği, kültür ile hedef kitlenin kesişimi, Türk Kültürü’nün denklemi, kültürün temel dinamiklerini oluşturan networkleri, Türkiye’ye özel offline network denklemi, offline network denkleminin online networklere evrilmesi ve güncel network denklemi, güncel network denklemini daha iyi anlayabilmek için Big Data çözümlemesi, sahanın düzenli olarak dinlenmesi, markaların networkler detayında kendi hedef kitlelerini iletişim için nasıl segmente edebileceği, segmente ettiği kitlelere nasıl okazyonlar oluşturulabileceği, nasıl pazarlama yapılması gerektiğinin denklemi, örnek çalışmalar, sunumu yapanın bireysel travmaları gibi konulara değinildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden burslu olarak Ekonomi lisansını ve London School of Economics’ten burslu olarak Bsc Economics lisansını aldıktan sonra Marmara Üniversitesi’nde İngilizce İktisat (MA) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.

Bilgi Üniversitesi MBA Programları bünyesinde pazarlama yöneticisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra Ülker bünyesinde pazarlama ve iş geliştirme müdürlükleri yaptı. Ülker grup şirketlerine ve grup dışı şirketlere yurt içi / yurtdışında pazarlama kapsamında yapılan çeşitli projelerin başında yer aldı.

Ülker’den sonra kariyerine Türk Hava Yolları’nda devam etme kararı olan Yüce Zerey, Türk Hava Yolları’nda eTicaret ve Marka Müdürü olarak görev yaptı. Görevi esnasında, Türk Hava Yolları’nın e-ticaret, interaktif pazarlama faaliyetlerinden ve  global marka yönetiminden sorumlu idi.

Halen The Coca-Cola Company Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi’nin İnteraktif Pazarlama Grup Müdürü olarak profesyonel yaşamına devam eden Yüce Zerey, kurumun bölgede yer alan bütün markalarının interaktif pazarlama faaliyetlerinden sorumludur.

 Scroll to top