İnsan Kendini Nasıl Kandırır?

Haber Global – Başka Gündem Programına konuk oldum ve “İnsan Kendini Nasıl Kandırır?” konusunu konuştuk.

Güncel videolar için kanalıma abone olabilirsiniz ► http://bit.ly/AboneOlYuceZerey

Bu bölüm, insanların kendi kendini nasıl kandırdığına dair bir görüş sunuyor. İnkarı bir refleks olarak kabul ederek, inkarın ardındaki hikâyelerin nasıl inşa edildiğini açıklıyor. Bunun bir tür topluluk hikayesi olduğunu, benzer düşünen kişilerin fikirlerini paylaştığı ve desteklediği bir yapıyı ortaya koyuyor. Konuşmacı, bu durumun özellikle günümüzde sosyal medya ve bilgi bombardımanı ile daha da kolaylaştığına dikkat çekiyor.

Öne Çıkan Noktalar

 • İnkar bir refleks olarak başlıyor, ancak sonrasında kendi kendini besleyen bir hikâye oluşturuyor.
 • İnkar eden kişiler, benzer düşünceleri paylaşan kişilerle bir topluluk kuruyor.
 • Bu topluluklar, inkarı desteklemek için argümanlar ve bilgiler sunuyor.
 • Gerçekçi ve zorlayıcı içgörülere ulaşmaktan kaçınıp, rahatlatıcı ve yüzeysel içeriklere yönelmek kolaylaşıyor.
 • Bu durum, kendimizi anlamlı bir şekilde geliştirmek yerine, yüzeysel bir tüketim döngüsünde kalmamıza neden oluyor.

Ruhlarımız Geride mi Kalıyor?

Haber Global – Başka Şeyler Ekin Olcayto’nun Programında Tarık Tufan ile birlikte konuk olan Yüce Zerey “Ruhlarımız Geride mi Kalıyor?” konusunu konuştu.

Güncel videolar için kanalıma abone olabilirsiniz ► http://bit.ly/AboneOlYuceZerey

Bu konuşmada, Yüce Zerey modern hayatın hızlı temposunun ruhsal sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Eski insanların sabır ve yavaşlığın değerini bildiği, ruhsal dünyalarına daha çok önem verdiğini vurguluyor. Hızlı yaşamın insanları sorgulamaktan, düşünmekten ve iç seslerine kulak vermekten uzaklaştırdığını, ruhlarını geride bırakarak yalnız ve tükenmiş hissetmelerine yol açtığını savunuyor.

Öne Çıkan Konular

 • Hızlı hayat, ruhları geride bırakıyor: Zerey, modern hayatın hızlı temposunun, ruhsal dünyalarımızı geride bırakarak bizi sadece fiziksel olarak tüketen bir döngüye soktuğunu söylüyor.
 • Yavaşlama ihtiyacı: Eskilerin sabır ve yavaşlığın önemini kavramış olmalarına karşılık, modern insanın hızla bir yarışa tutuştuğunu ve kendi iç seslerini dinleyemediğini vurguluyor.
 • Düşünmekten korkmak: Zerey, hızlı yaşamın insanları sorgulamaktan, düşünmekten ve duygularıyla yüzleşmekten uzaklaştırdığını, çünkü bu durumun rahatsızlık ve acı verdiğini savunuyor.
 • Yalnızlık hissi: Hızlı hayatın bireyleri yalnızlaştırdığını, kendileriyle ve diğerleriyle bağlantı kurmalarını engellediğini söylüyor.
 • Ruhsal farkındalık: Zerey, modern insanın kendi ruhuna yabancılaştığını, gerçekten ne istediğini ve kim olduğunu unuttuğunu, sadece tüketen bir varlık olarak yaşamaya devam ettiğini belirtiyor.

Neden Eksik Hissediyoruz?

Haber Global – Başka Şeyler Ekin Olcayto’nun Programında Tarık Tufan ile birlikte konuk olan Yüce Zerey “Ruhlarımız Geride mi Kalıyor?” konusunu konuştu.

Güncel videolar için kanalıma abone olabilirsiniz ► http://bit.ly/AboneOlYuceZerey

“Neden Eksik Hissediyoruz?” adlı bu kısa bölüm, sosyal medya, kişisel algı ve “eksiklik” kavramını ele alıyor. Yüce Zerey, toplum tarafından bize biçilen eksiklikleri sorgulayarak, bunların çoğu zaman gerçekte bir yanılsama olduğunu savunuyor.

Öne Çıkan Noktalar

 • Sosyal medya aktivitesi, takipçi sayısı gibi faktörlerin kişileri eksik hissettirebileceği belirtiliyor.
 • “Eksik” olarak tanımlanan şeylerin gerçekte bir yanılsama olup olmadığı sorgulanıyor.
 • Lüks restoranlarda yemek yememek veya üçüncü dalga kahve içmemek gibi durumların “eksiklik” olarak algılanmaması gerektiği belirtiliyor.
 • Kişinin kendisini “eksik” hissetmesinin, toplum tarafından dayatılan algılar nedeniyle olabileceği vurgulanıyor.
 • Başkalarının algılarının kendi algılarımız üzerindeki etkisini sorgulamanın önemi vurgulanıyor.

Performans Toplumu ve Beğenilme Açlığı

Haber Global – Başka Şeyler Ekin Olcayto’nun Programında Tarık Tufan ile birlikte konuk olan Yüce Zerey “Ruhlarımız Geride mi Kalıyor?” konusunu konuştu.

Güncel videolar için kanalıma abone olabilirsiniz ► http://bit.ly/AboneOlYuceZerey

Yüce Zerey’in “Performans Toplumu ve Beğenilme Açlığı” konuşmasında, modern toplumda insanların sürekli beğenilme ihtiyacının nasıl bir performans gösterme çılgınlığına dönüştüğünü ve bunun kişiliğe olan etkilerini ele alıyor.

Öne Çıkan Noktalar

 • Beğenilme ihtiyacı, sürekli bir performans gösterme döngüsüne yol açar.
 • Daha çok beğenilmek için daha fazla performans gösterilmesi, kişide narsist eğilimlere neden olur.
 • Narsist olma, bireysel ilişkileri ve kendiyle olan bağını zayıflatır.
 • Beğenilme isteği, kişinin hedeflerine ulaşmak için şiddet ve agresif davranışlara yönelmesine neden olabilir.
 • Performans çarkı, bireyin kimyasını bozarak sosyal ilişkileri ve hayatı olumsuz etkiler.

Kendimizi Nasıl Tanırız?

Haber Global – Başka Şeyler Ekin Olcayto’nun Programında Tarık Tufan ile birlikte konuk olan Yüce Zerey “Ruhlarımız Geride mi Kalıyor?” konusunu konuştu.

Güncel videolar için kanalıma abone olabilirsiniz ► http://bit.ly/AboneOlYuceZerey

Bu konuşmada, Yüce Zerey, kendimizi nasıl tanıyabileceğimiz konusunda önemli noktalara değiniyor. Zerey, kendini tanımanın sadece içsel bir süreç olmadığını, aynı zamanda dünyayı ve insanları okumayı da gerektirdiğini vurguluyor. Hayatı okumak, deneyimlerden ders çıkarmak ve insan ilişkilerine dikkat etmek, kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olur. Makro ve mikro faktörler arasındaki ilişkinin önemini de belirten Zerey, içsel bir yolculuğa çıkmanın kendimizi doğru şekilde anlayabilmek için gerekli olduğunu söylüyor.

Öne Çıkan Noktalar

 • Kendimizi tanımak için hayatı ve insanları okumak gerekir.
 • Makro faktörler (teknoloji, küresel ısınma, nüfus artışı) hayatımızı şekillendirir.
 • Mikro faktörler, yani kendi iç dünyamız, bizi gerçekten tanımamıza yardımcı olur.
 • Kendimizi hatalarımızla ve erdemlerimizle kabullenmek, sağlıklı bir birey olmamızı sağlar.
 • Kendimizi tanımak, yanlış illüzyonlardan ve yanlış sevgi ya da nefret duygusundan uzaklaşmamıza yardımcı olur.