Sosyal Web’in Geleceği

Sosyal Web’in Geleceği

Dijital mecralara derin soluklar katan Jeremiah Owyang, Forrester’dan ayrılmadan önce Sosyal Web’in geleceğina dair detaylı bir Forrester Raporu hazırladı. Rapor, içeriği itibariyle her zaman olduğu gibi yine aydınlatıcı ve yön gösterici nitelikte. Raporda bahsi geçen temel unsurlar aşağıda yer almaktadır:

Tüketiciler,  ziyaret ettikleri her sosyal ağda farklı kimliklere sahip olduklarından mevcut sosyal deneyimleme süreci birbirinden kopuk olarak ilerliyor.

Taşınabilen kimliklere izin veren teknolojiler sayesinde, sosyal deneyimleme süreçlerinde entegrasyon sağlanacak ve pazarlama, reklam, e-ticaret ve CRM gibi disiplinlerde de anlamlı bir dönüşüm gerçekleşecek.

Taşınabilen kimlik yapıları sadece dönüşüm sürecini tetikleyen bir unsur. Dönüşüm süreci yeterli olgunluğa geldiğinde farklı sosyal sitelerde birbirinden kopuk yaşanan sosyal deneyim süreci, entegre ve ortak bir sosyal deneyim sürecine evrilecek.

Ortak bir sosyal deneyim süreci yaşayan Müşteriler öylesine güçlenecek ki, ürün tasarımcıları tamamiyle bu müşteri topluluklarının dinamiklerini baz alarak aksiyon alacaklar.

Müşteriler marka tercihlerini online kanka görüşlerini baz alarak verecekler.

Dolayısıyla güç dengesi tamamiyle markalardan  topluluklara doğru kayacak. Birlikte haraket eden topluluk dinamikleri fazlasıyla önem kazanacak.

Sosyal Web’in günümüze kadar olan evrelerinin inceleyelim.

1. Sosyal İlişkiler Çağı: Başlangıç tarihi 1990ların ortalarıdır. Çağın ana aktörleri, AOL ve benzeri platformlardır. Sosyal İlişkiler Çağı, temel arkadaşlık ve diyalog fonksiyonları ile basit profiller sayesinde insanların birbirlerine bağlandığı ve etkileşimde bulunduğu  bir çağdır.

2. Sosyal Fonksiyonellik Çağı: Temel arkadaşlık platformlarının, altyapısı ve uygulamaları ile sosyal etkileşim için zengin imkanlar sunan platformlara dönüşümüne şahit olmuş bir çağdır. Sosyal fonksiyonellik çağında ortaya konulan zengin iletişim imkanları ile etkileşim daha çok  kapalı kapılar ardına, şifreli ortamlar taşınmaya başlamıştır. İşte bu çağ esnasında Facebook hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.

3. Sosyal Sömürgeleştirme Çağı: Sosyal Evrimin karşılaşacağımız bir sonraki basamağıdır. İçerisinde bulunduğumuz yılın sonuna kadar tamamiyle ortaya çıkması beklenmektedir. Sosyal Sömürgeleştirme Çağı’nın en bariz ödelliği, OpenID ve Facebook connect gibi araçlar ile bireylere bir platformdan başka bir platforma özgürce seyahat etme imkanıdır.

Sosyal Sömürgeleştirme Çağı’nda, tüketiciler nezdinde web ortamında surf etmek artık yalnız bir deneyim olmayacak.  Forrester’ın öngörüsüne göre basit teknolojilerle arkadaşlarınızla birlikte web üzerinde gerçek zamanlı olarak surf edebileceğiniz tarayıcılar bu çağ esnasında piyasaya sürülecektir.

Google Wave gibi ürünler de kullanıcı aktivitelerini merkezileştirmesi, farklı platformlarda etkin ve entegre olması ile çağın özelliklerini yansıtmaktadır.

4. Sosyal İçerik Çağı: 2010 yılında başlaması beklenen Sosyal İçerik Çağı’nda, sosyal ağlar ve sitelerin kullanıcılarının tercihlerini anlama yetkinlikleri artıyor. Kullanıcılarına tercih ve davranış bazlı deneyimlerini özelleştirebilme imkanı veriyorlar.

Yakın gelecekte, online içeriğin anlamlı bir kısmı  otomatize olacak.

Semantik ve kollektif bilinç sistemlerinin kombinasyonu,  içeriklerin ve sitelerle sosyal ağların etkileşimine ciddi katma değer sağlayacak.

5. Sosyal Ticaret Çağı: 2011 – 2012 yılları arasında, sosyal ağlar, kurumsal web sitelerini ve CRM sistemlerini gölgede bırakacaklar. Forrester’a göre topluluklar inovasyonu tetikleyen temel unsur olacak. Firmalar aktif olarak topluluklarla iletişime geçme hususunda kendilerinde bir zorunluluk hissedecekler. Toplulukların gücünden faydalanan firmaların bu topluluklarla ticaret süreci yaygınlaşacak.