Yeni İşletme Dünyasının Çalışan Profili: Hamit 2.0

Yeni İşletme Dünyasının Çalışan Profili: Hamit 2.0YeYeni İşletme Dünyasının Çalışan Profili: Hamit 2.0ni İşletme Dünyasının Çalışan Profili: Hamit 2.0

Yeni İşletme Dünyasının Çalışan Profili: Hamit 2.0

İşletme 2.0 dönüşümünü daha iyi ifade edebilmek için sizleri, İşletme 2.0 dünyasının çalışan profili Hamit 2.0 ile tanıştırmak istiyorum.

Hamit, global düzlemde iş yapan bir teknoloji şirketinde proje yöneticisi olarak görev yapıyor. Hem kendi kişilik özelliklerinden hem de çalıştığı birimin özelliklerinden dolayı yenilikleri sürekli araştıran, deneyimleyen ve yeniliklerden işe dair anlamlı sonuçlar çıkarmayı bilen bir çalışan.

Ne oldu da kırk yıllık Hamit, Hamit 2.0 oldu?

Hamit, Web 2.0 ile birlikte online dünyada meydana gelen teknolojik değişimin tetiklediği, sosyal ve ekonomik dönüşümü çok yakından takip ediyordu.

Teknolojik dönüşümün kelebek etkisinin özellikle işletme yapılarında ve çalışma biçimlerinde meydana getirdiği katma değerli değişiklikleri gördükten sonra kafasında bir ampul parıldadı ve kendine yeni bir kartvizit bastırdı.

Kartvizitin üzerine ismini Hamit 2.0 olarak yazdırdı ve kartvizite kişisel etiket bulutunu ekledi. İşletme 2.0’ın oluşturacağı etkiyi hisseden Hamit artık kendini İşletme 2.0 felsefesini özümsemeye, araçlarını kullanmaya, anlatmaya adamıştı.

Hamit’in işyeri Levent’te hatırı sayılır bir plazada yer alıyor. Fakat, aynı zamanda evinde koltuğuna ayaklarını uzatarak da çalışıyor.

Haftalık, aylık ve yıllık yerine getirmesi gereken hedefleri belli olduğu için, şirketi, O’nun ayağını koltuğuna mı, yoksa ofisinde masasının altına mı uzattığı ile ilgilenmiyor. Şirketi, hedefleri doğru bir şekilde yerine getirip getirmediğine bakıyor.

Proje ekibinde bir Hintli, bir Fransız, bir Amerikan bir de İrlandalı bulunuyor. Farklı zaman dilimlerinde bulunmalarına rağmen online platformlar (Zoho Meeting) sayesinde, toplantı zamanlarını organize ediyor ve görüntülü olarak toplantılarını gerçekleştiriyorlar.

Müdürü John Türkiye’de bulunmuyor. Dolayısıyla kendisi ile sık sık yüzyüze görüşme imkanı bulamıyor. Ancak, kişisel blogu aracılığı ile müdürünü takip ediyor. RSS desteği ile üye olduğu müdürünün blogu sayesinde şirket üst yönetiminde yer alan birinin olaylara bakışını, yorumlarını, kişisel ilgi alanlarını ve gündemini öğrenebiliyor.

Proje ekibindeki arkadaşlarıyla birlikte yürüttükleri projenin de bir blogu bulunuyor. Müdürleri dahil herkes bu proje blogunu RSS yardımıyla takip ediyor. Güncel gelişmelerden haberdar oluyorlar, anlık raporlar ve statü bildirimlerini görebiliyorlar.

Projelerinin yönetim sürecinde proje yönetimi yazılımı olarak online ve web tabanlı çalışan Proje Yönetimi 2.0 aracı olan BaseCamp’ı (Alternatif web 2.0 destekli proje yönetimi programları: TeamWork, ActiveCollab, GoPlan, Zoho) kullanıyorlar.

BaseCamp sayesinde; Hamit, proje ekibine görevler atayabiliyor, görevlere göre terminleri ve kaynakları planlayabiliyor. İş yükünü ve projenin ilerleme sürecini de online olarak takip edebiliyor.

Şirket bünyesindeki herkesin aktif katılımını anlamlı iş sonuçlarına yönlendirmek için Şirket Wiki’si kullanılıyor. Şirket Wiki’si, tüm çalışanlar tarafından erişilebilen, herkesin katılım sağladığı, online çoklu üretim ve çoklu tartışma platformu. Hamit şirket içerisinde herkesi wiki kullanmaları yönünde sürekli teşvik ediyor. Böylece dünyanın farklı bölgelerinde bulunan proje ekibi, proje dokümantasyonunu wiki ortamında işbirliği içerisinde oluşturuyor.

Tüm şirketlerde olduğu gibi Hamit’in şirketi de fikir üretimine, inovasyona ciddi bir destek sağlıyor. Çalışanları
nı, iş ortaklarını, müşterilerini, fikir üretim sürecine anlamlı katma değer sağlamaları için basit bir Digging(Oylama) sistemi kullanıyor. Online olarak çalışan sistemde, herhangi bir paydaş fikrini giriyor, akabinde bu fikir diğer paydaşlar tarafından oylanıyor. En çok oy alan fikirler, fikir geliştirme sürecine dahil oluyor, arka plandaki iş akış ve onay mekanizmalarından geçtikten sonra fikirler projelendiriliyor, fizibiliteleri yapılıyor ve üst yönetime sunuluyor. Fikir üretim sürecine katma değer sağlayan tüm paydaşlar farklı şekillerde ödüllendiriliyor.

Hamit, proje esnasında internet ortamında yapmış olduğu araştırmalarda önemli olduğunu düşündüğü bilgileri, siteleri etiketleyerek proje ekibi ile paylaşıyor.

Projenin ötesinde kendi ilgi alanları ile ilgili siteleri, bilgileri de etiketleyerek tüm çalışanlar ile paylaşıyor. Böylelikle ortak etiketlere ortak ilgi alanlarına sahip kişiler ile iletişime geçebiliyor, proje kaynakları kategorize edilmiş olarak arşivlenmiş oluyor. Şirket çalışanlarının paylaştığı etiketler arasından ilgi ve çalışma alanları uygun olanlarını işaretliyor ve global düzlemde iş yapan şirkette kendisi ile aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle, ortak projelerle ilgilenenlerle tanışma ve çalışma imkanı buluyor.

Şirketi tüm çalışanlar gibi Hamit’in de kişisel gelişimine önem veriyor. Şirket, performans değerlendirme süreçleri sonunda, geliştirmesi gerektiği alanlar ile ilgili uzmanları ve eğitimlerini dünyanın neresinde olursa olsun, podcastler, web tabanlı seminerler aracılığı ile veriyor.

Hamit, sadece şirket bünyesinde değil şirket dışında da çok sosyal bir çalışan. Yapmış olduğu projelerin benzerlerini yapan diğer şirket çalışanlarıyla da LinkedIn sayesinde ilişki geliştiyor, onların tecrübelerinden istifade ediyor, kendi tecrübelerini paylaşıyor. LinkedIn’i sadece tecrübe paylaşımı ve gelişimi amaçlı kullanmıyor. Aynı zamanda kendisinin resmi olmayan reklamını yaparak diğer şirketlerdeki fırsatlara karşı kendi hakkında farkındalık oluşturmak için kullanıyor.

İki sene önce bilgisayarında kurulu bir sürü yazılım vardı, şimdi isebilgisayarında kurulu çok daha az program var. Hamit artık işine ve özeline yönelik programların tamamına yakınını web tabanlı olarak kullanıyor, ve çoğuna da lisans ücreti ödemiyor.Böylece, şirketi hem ciddi maliyet avantajı sağlıyor, hem de kitlesel işbirliğinin dayanılmaz hafifliğinden faydalanarak ortak arge, üretim ve proje yönetim süreçlerini yürütüyor.

İşletmelerin iş yapış biçimlerine yönelik tüm gelecek trendleri; geleceğin işletmesinde işlerin online, platform bağımsız ve kitlesel işbirliğini esas alarak yapılacağını, başka bir ifade tarzı ile İşletme 2.0’ı işaret ediyor

Digital Age, Mayıs 2008, Yüce Zerey